Caban Cysgu Gerlan

Your basecamp for adventure in North Wales.

cROESO I Caban Cysgu Gerlan

Mewn lleoliad delfrydol yng nghanol Eryri, mae byncws Caban Cysgu Gerlan Gogledd Cymru yn cynnig llety cyfforddus, pwrpasol wrth droed y Carneddau ym mhentref Cymreig Gerlan.

Argaeledd ac archebu ar-lein

Pethau i'w Gwneud

Mae Caban Cysgu Gerlan yn lleoliad delfrydol ar gyfer cerdded yn Eryri, ac mae'n ganolbwynt amlwg ar gyfer eich holl weithgareddau awyr agored. O ddringo Tryfan a'r Wyddfa, i syrffio a thraethau Ynys Môn.

Ynys Môn. Yn agos at Zip World, gwifren wib hiraf Ewrop , dim ond 5 munud ar draws y cwm yn chwarel Penrhyn.

Mwy o Bethau i'w Gwneud

Cyfleusterau

16 Gwely

WiFi am ddim

Storio Beic

Mynediad i'r Anabl

Gwres canolog llawn

Cawodydd

Cegin Hunan Ddarpar

Ardal Lolfa Gymunedol

Pellter cerdded i amwynderau lleol

Ystafell Sych

Top