CYFLEUSTERAU

Zip World - agos i Caban Cysgu Gerlan

4 Ystafell Wely

Ystafell wely 1 (cysgu un)

Ystafell wely 2 (cysgu 2) rhannu cawod a thoiled.

Ystafell wely 3 (cysgu 5) Ystafell wlyb en suite a thoiled + dau fasn ymolchi yn ystafell

Ystafell wely 4 (cysgu 8) Ystafell wlyb en suite a thoiled + ystafell ymolchi gyda x 4 basn ymolchi.

Mae ein cyfleusterau yn cynwys:

16 Gwely

WiFi am ddim

Storio Beic

Mynediad i'r Anabl

Gwres canolog llawn

Cawodydd

Cegin Hunan Ddarpar

Ardal Lolfa Gymunedol

Pellter cerdded i amwynderau lleol

Ystafell Sych

Top