Caban Cysgu Gerlan - Your basecamp for adventure in North Wales
Home Offers Facilities Contact Gallery Activities Price and Availability
 
 
Activities  
 
 

Hills Skills

HillSkills.org is run by qualified mountain leaders, Mal Creasey and Barry Lynn. Together they offer the Mountain Training accredited Hill Skills and Mountain Skills courses located in Snowdonia, North Wales.


sea 2 summit

Sea 2 Summit offers tailored outdoor courses for all abilities. We specalise in rock climbing or mountaineering instruction and white water or sea kayak coaching.

All our instructors are fully qualified and well experienced to provide you with a first class individual experience.


Mae Anturiaethau Eryri yn fusnes sydd wedi ennill ei blwyf ac wedi bod yn darparu gweithgareddau yn yr awyr agored a chyrsiau sgiliau i unigolion a grwpiau ers 2000.

Yr ydym yn darparu gweithgareddau awyr agored hwyliog i unigolion a grwpiau gydag arbenigedd mewn teilwro cyrsiau sgiliau pwrpasol ar gyfer cerddwyr, dringwyr a mynyddwyr.

Mountain Biking

Beics Betws- Our hire centre is in Betws y Coed, which is in the heart of the Gwydyr Forest ,we can share a wealth of local knowledge to help you get the best from the tracks in the area, and is one of the most experienced providers in the UK.

Cerdded

Wild-about-Wales is a young and exciting walking company based in the heart of beautiful Snowdonia in North Wales.

Gyda’r Carneddau ar riniog ein drws mae yma amrywiaeth o lwybrau i’ch diddori yn ystod eich arhosiad.
Ac i fyny’r dyffryn.....

Dringo Creigiau

Mae rhai o glogwyni enwocaf Eryri i gyd o fewn cyrraedd y Caban. Cwm Idwal, Ogwen, Ysgolion Duon a Bwlch Llanberis 20 munud i ffwrdd yn unig.

Dringo dan do:
Canolfan ddringo beacon
www.beaconclimbing.com

Plas y Brenin
www.pyb.co.uk

Canwio
Afon Ogwen 5 munud i ffwrdd â’r Lligwy 15 munud.

Beicio
Mynediad hawdd i Lôn Las Ogwen, ac i’r mwy mentrus Beics Betws 20 munud i ffwrdd

Canolfannau Awyr Agored:
Plas y Brenin
Plas Menai

Surfio
Gwersi syrffio ar gyfer grwpiau i fyny at 8 o bobl mewn amryw leoliadau ar arfordir hardd Ynys Mon. G allwn gynnig y cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg ar Saesneg
www.pellennig.com.Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a ni

 • Llyn Idwal
 • Gelli Gyffwrdd
 • Coed Meurig
 • Lon Las Ogwen a Nant Ffrancon
 • Pier ac Amgueddfa Bangor
 • Caffis a thafarndai Bethesda
 • Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol – Coedydd Aber,Cwm Idwal, yr Wyddfa
  ac hefyd Niwbwrch
 • Gwarchodfeydd natur Lleol- ee Spinnies ar Gogarth
 • Llanberis- Yr Amgueddfa Llechi a’r Mynydd Gwefru
 • Caernarfon - Castell, Caer Rufeinig Segontiwm a Rheilffordd Fynyddig Cymru.

Yn ogystal â cherdded yn y mynyddoedd, beth am dreulio’r diwrnod hamddenol
ar un o draethau Ynys Mon, neu gerdded yr arfordir.

 

 

 

 

I gael hyd i fwy o weithgareddau yn lleol -Cliciwch yma

Yn yr adran yma o'r wefan cewch fwy o wybodaeth am y canlynol:

Gobeithio y cafoch chi hyd ir wybodaeth yr oeddach yn chwilota. Croeso i chi gysylltu yn uniongyrchol a ni.

Diolch am ymweld ar safle, edrychwn ymlaen ich croesawu

 
     
 
Ymunwch a'r rhestr bostio:
  Subscribe   Unsubscribe
 
     
Hafan<>Cynnigion<>Cyfleusterau<>Cyswllt <>Galeri<>Gweithgareddau <>Prisiau ac Argaeledd
Hawlfraint (c) 2009 Caban Cysgu Gerlan.
Gwefan gan Delwedd